Privacyverklaring

Privacyverklaring Levensecht

Wanneer je je aanmeldt als cliënt bij Levensecht en/of als je het intakeformulier invult stel je Levensecht in staat om persoonlijke gegevens over je te verzamelen Deze gegevens betreffen o.a. je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Levensecht acht het van groot belang dat de door jou verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Levensecht kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Levensecht, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van het contactformulier via de website aan Levensecht verstrekt. Levensecht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw persoonlijke informatie op het intakeformulier

Doeleinden van gegevensverwerking

Levensecht verwerkt jouw persoonsgegevens om je per e-mail te kunnen benaderen of om telefonisch contact met je op te kunnen nemen. Daarnaast kan Levensecht je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een coachtraject en/of opstelling.
Tevens kan Levensecht, na jouw toestemming, een digitale nieuwsbrief naar je versturen. Indien gewenst, kun je je hiervoor uitschrijven, door onderin een digitale nieuwsbrief op ‘afmelden’ te klikken.

Hoe lang Levensecht gegevens bewaart

Levensecht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Je gegevens worden daarvoor maximaal vijf jaar bewaard. Intakeformulieren worden maximaal twee jaar bewaard. Van opstellingen maakt Levensecht geen aantekeningen. Van coachsessies worden soms wel aantekeningen gemaakt. Deze worden maximaal vijf jaar bewaard.

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Levensecht onder geen beding jouw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen jouw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen geen gebruik van gegevens:
(a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
(b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van Levensecht;
(c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of
(d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.levensecht.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Levensecht gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Levensecht zijn verbonden. Levensecht aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien je je eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en je deze niet meer wilt ontvangen, moet je je hiervoor apart afmelden. Dit kan telefonisch op telefoonnummer: +31 (0) 6 15 05 53 50 of per e-mail op leontien@levensecht. Ook heb je de mogelijkheid om de afmeldlink te gebruiken in de nieuwsbrief. Door hierop te klikken word je geheel automatisch afgemeld en ontvangt je geen nieuwsbrieven meer.

Rechten

Je hebt het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen over dit privacy statement, activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze website, kun je telefonisch contact opnemen op nummer: +31 (0) 6 15 05 53 50.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door Levensecht te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

Levensecht is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die Levensecht over je heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kun je per e-mail contact opnemen met Levensecht via info@levensecht.nl. Levensecht zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent jou verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.

Beveiligen

Levensecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Levensecht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Levensecht op via leontien@levensecht.

– Laatste versie opgemaakt op 5 mei te Den Haag –

 

Share This
X