Familieopstellingen

Een tijdje geleden ben ik naar een boeiend seminar geweest over ‘de Maskermaker’ – systemisch werk en karakterstructuren. Graag vertel ik je er hier iets over.

In de eerste jaren van je leven maak je kennis met thema’s als je welkom voelen, mogen zijn wie je bent en vrijuit jezelf mogen neerzetten. Door allerlei redenen in je familie of je omgeving word je hierin soms tekortgedaan. Je ontwikkelt dan een overlevingsreactie, omdat je als klein kind nog zo afhankelijk bent van je omgeving. Deze manier van jezelf beschermen is, als je eenmaal volwassen bent, steeds steviger geworden. Er zit dan niet zoveel speelruimte meer in. Zo ontstaat de karakterstructuur, een onbewuste buffer tussen je buitenkant en je binnenkant. Om de pijn uit de weg te gaan, de kwetsing niet te voelen, vorm je een masker. Het masker toont zich in lichaamstaal, gedrag en in contact met anderen.
Maar dit masker ben je niet en je karakterstructuur ben je ook niet. Het masker is een verwijzing naar de zere plek en verbergt je essentie. Maskergedrag: we doen alsof we niet geraakt zijn. Zowel tegenover onszelf als tegenover de buitenwereld.

Er zijn 6 karakterstructuren. In werkelijkheid zijn de grenzen tussen de structuren niet zo hard, maar voor de duidelijkheid zijn ze zo ingedeeld. De meeste mensen hebben vooral te maken met 1 of 2 van deze structuren, maar zullen ze allemaal herkennen.

Schizoide structuur:
De kernvraag voor jou is of je er mag zijn of niet. Deze pijnlijke vraag of je wel welkom bent, verstop je door je terug te trekken, door innerlijk te vluchten in afwezigheid. Je bent niet echt aanwezig, je bent in gedachten.
Jouw uitdaging is om thuis te zijn bij jezelf en bij de mensen om je heen.

Je kwaliteit is dat je van een afstandje naar gebeurtenissen kan kijken.

Orale structuur:
Je hebt een sterke antenne voor gevoelens van tekortkomen. Het kost je moeite om dat wat er wél is aan te nemen en van te genieten. Je masker is dat van goedgeefsheid, impliciet vragen of eisend gedrag. Daaronder zit je behoefte aan zorg en aandacht.
Het thema voor jou is vervulling en tekort.

Je kwaliteit is dat je scherp zicht hebt op wat anderen nodig hebben.

Symbiotische structuur:
Je hebt maar in geringe mate identiteitsgevoel. Je masker is om mee te bewegen met de ander, waardoor je moeite hebt met je individualiteit en het maken van je eigen keuzes. Je hebt de neiging te versmelten met de ander.
‘Mag ik me losmaken uit de verbinding en autonoom worden?’ is voor jou een bekende vraag.

Je kwaliteit is dat je veel waarneemt en gevoel voor sfeer hebt, vooral als er iets opgelost moet worden.

Psychopathische structuur:
Je zoekt houvast in een houding van overwicht en macht. Met je uitstraling van kracht misken je je eigen kwetsbaarheid, behoefte aan steun en beschaamde vertrouwen in een ander. Je bent wantrouwend.
Het thema is de balans tussen zelfstandigheid en kwetsbaarheid, vanuit vertrouwen in de relatie.

Je kwaliteit is dat je de waarde van macht erkent.

Masochistische structuur:
Je hebt er moeite mee om de balans te vinden tussen aandacht voor het lijden van de ander en ruimte maken voor je eigen geluk. Plezier geeft al snel schuldgevoel. Je staat voortdurend onder druk en bent opofferend.
Je worstelt met het erkennen van je eigen behoeften en er in vrijheid uiting aan geven.

Je kwaliteit is meeleven met de ander, vooral in pijn en ongeluk. Je wilt graag helpen.

Rigide structuur:
Je bent gekwetst in je mannelijk of vrouwelijk zelfbeeld. Minachting, controle, meer oog voor de buitenkant dan voor de binnenkant verbloemt de angst om je in een relatie echt te geven. Je houdt afstand en houd je terug.
Durf je je te openen in een relatie? Hoe ga je om met intimiteit?

Je kwaliteit is dat je oog hebt voor de innerlijke schoonheid van ieder mens.

Vind je het moeilijk om je eigen maskers te herkennen? Je kunt je eigen masker onderzoeken in contact met een ander. Kijk eens of je kunt zien wat in contact je eerste beweging is, wat je onbewust doet, bijvoorbeeld in een stressvolle situatie. Of juist in een goed gesprek met iemand waarmee het klikt.

Wil je meer weten? Overweeg je individuele begeleiding? Maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Je kunt je ook aanmelden voor een workshop of (individuele) familieopstelling.

Bron: het boek ‘De Maskermaker’ van Wibe Veenbaas, Joke Goudswaard en Henne Arnolt Verschuren.

Share This
X